ASBEST SÖKÜM ÇALIŞANI EĞİTİMİ

Asbest söküm işlerinde çalışacak işçilerin asbest sökümü ile ilgili bir eğitim alması gerekmektedir. Asbest sökümü ile ilgili eğitim programlarına ilişkin tebliğde, aşağıda verilen eğitim programı çerçevesinde eğitim verme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Asbest söküm çalışanı olmak için başvuran adayların eğitimleri, kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilmiş kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Asbest çalışan eğitim programı ile ilgili olarak asbest söküm uzmanı, asbest ve insan sağlığı başlıklı kısım için gerektiğinden işyeri hekiminden destek alabilmektedir. 

Asbest söküm çalışanı eğitimi, 45 dakikalık ders süreleri ve 15 dakikalık dinlenme süreleri şeklinde düzenlenmekte olup toplam 6 saatten oluşmaktadır. 

Eğitimi tamamlayan kursiyerlerimize eğitim sonunda kurs bitirme belgesi verilmektedir. 

Asbest Söküm Çalışanı Eğitim Programı 

 

  1. Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler – 1 Saat 

  2. Asbest ve İnsan Sağlığı – 1 Saat 

  3. Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması – 1 Saat 

  4. Asbest Maruziyetinden Korunma – 1 Saat 

  5. Asbest Sökümünde Çalışma Platformları – 1 Saat 

  6. Asbest Atıklarınının Bertarafı – 1 Saat

© 2019 Reform Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi